Er zijn 2 virussen waar we tegen kunnen vaccineren bij konijnen: Myxomatose en VHD (Viral Haemorrhagic Disease)

Hieronder staat meer informatie over deze ziektes, en u kunt het ook in deze folder uitgebreid nalezen

Myxomatose

Wat is Myxomatose?

Bij konijnen kennen we al jaren het Myxomatose-virus. Het virus is vrijwel altijd dodelijk voor tamme konijnen en in Australië is het Myxomatosevirus zelfs ingezet om het wilde konijnenoverschot te bestrijden. Het virus wordt door stekende insecten overgebracht en zo kunnen “wilde” populaties onze huiskonijnen indirect besmetten.

Wat zijn de verschijnselen?

Het virus veroorzaakt uitgebreide ontstekingen van die plaatsen waar behaarde huid overgaat naar slijmvliezen. Hierbij kunt u denken aan de oogleden, neus en de geslachtsopeningen. Besmette wilde konijnen raken uiteindelijk blind en zitten gedesoriënteerd aan de oppervlakte in afwachting van hun einde. Als een roofdier of een loslopende hond er geen einde aan maakt zijn deze dieren veroordeeld tot een hongerdood. Tamme konijnen worden ernstig ziek en stoppen met voedsel- en wateropname

Hoe stellen we de diagnose?

Gezien het typisch ziektebeeld is de diagnose eenvoudig te stellen bij algemeen onderzoek van het konijn.

Wat is de therapie?

Helaas is er geen therapie, sommige tamme konijnen kunnen met veel ondersteuning de ziekte soms overleven maar deze kans is klein.

Een goede bescherming middels vaccinatie is mogelijk. Het huidige vaccin biedt een jaar lang bescherming en is al toepasbaar vanaf de leeftijd van 5 weken. Het vaccin beschermt in één behandeling tegen Myxomatose en tegen RHD type 1 en 2.

Konijn met myxomatose

 

VHD ( Viral Haemorrhagic Disease)

Viraal Haemorrhagic Disease; VHD, ook RVHD genoemd is een zeer besmettelijke virale konijnenziekte, gepaard gaande met bloedingen uit neus, mond en anus die vaak dodelijk aflopen.

Sinds eind 2015 zijn er op meerdere plekken in Nederland konijnen spontaan overleden na een kort ziekbed. Onderzoek bij betreffende dieren heeft onomstotelijk vastgesteld dat het hier een nieuwe variant van het welbekende “verbloedingsvirus” betreft. Het RHD (of VHS/VHD) virus zorgt voor interne bloedingen waardoor het konijn geen schijn van kans heeft om te overleven. Alle konijnen die door ons jaarlijks worden gevaccineerd, worden naast myxomatose ook beschermd tegen RHD type 1 en 2 .