Sterkliniek

STERKLINIEK

Sterkliniek dierenartsen is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig werkende gezelschapsdierenpraktijken. Sterkliniek dierenartsen streeft naar zowel het continu verbeteren van de diergeneeskundige zorg, als naar het verder verbeteren van de praktijkvoering. Immers hoe efficiënter de praktijkvoering, hoe meer tijd een dierenarts kan besteden aan het werk waar de passie van een dierenarts echt ligt: uw huisdier de optimale zorg geven!

Om de samenwerking voor alle betrokkenen duidelijk en gestructureerd te laten verlopen hanteert de Sterkliniek een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem wordt getoetst door een objectieve certificerende instantie. Gelukkig is de diergeneeskundige zorg in Nederland van een heel hoog peil. Maar binnen de Sterkliniek is afgesproken dat de aangesloten praktijken aantoonbaar aan kwaliteitscriteria moeten voldoen. Deelnemende klinieken kunt u herkennen aan het gemeenschappelijke logo en de naam Sterkliniek dierenartsen.

Visie van Sterkliniek dierenartsen: “Alles kan altijd beter”
Sterkliniek dierenartsen wordt gevormd door zelfstandig werkende, gelijkwaardige en gelijkgestemde dierenartsen die samenwerken op basis van respect en collegialiteit. Sterkliniek dierenartsen biedt aangesloten dierenartsen de gelegenheid om hun vak met nog meer kunde en plezier uit te oefenen. De mening en het oordeel van de klant neemt een centrale plaats in het streven naar verbetering.

De 5 belangrijkste kenmerken van Sterkliniek dierenartsen
1. De deelnemende praktijk hebben zich verenigd in hun overtuiging dat aantoonbare kwaliteit voor hun praktijken voorwaarde is voor succes. Zij dragen deze kwaliteitsgerichte instelling en –mentaliteit ook uit in de praktijk.
2. Sterkliniek dierenartsen treedt met een eigen naam en logo naar buiten. Dit vergroot de herkenbaarheid en levert een gezamenlijke identiteit.
3. Daarnaast communiceert Sterkliniek dierenartsen rechtstreeks en actief door middel van nieuwsbrieven, internet en email. Zo kunt u via deze gemeenschappelijke website doorklikken naar de websites van de deelnemende praktijken.
4. De praktijken aangesloten bij het initiatief Sterkliniek dierenartsen hanteren een kwaliteitsmanagementsysteem dat een hoog en constant serviceniveau van de aangesloten praktijken borgt.
5. Voor de consument betekent de formule Sterkliniek dierenartsen dat zij/hij komt in een praktijk waar de dierenartsen een aantoonbare kwaliteitsgerichte instelling hebben en waar door de onderlinge samenwerking een hoog kennispeil aanwezig is.